Historia

Man vet inte jättemycket om Kambodjas historia. Men genom arkeologiska utgrävningar har det visat sig att Kambodja var bebott redan mellan 1 000 – 2 000 år f.Kr. av en neolitisk, en tid eller era under en period av utvecklingen av människans teknologi, kultur. Människoben och skallar från 1 500 f.Kr har hittats på Samrong Sen. Dessa personer kan ha migrerat från sydöstra Kina till indokinesiska halvön, men vissa forskare håller fast vid att de kan ha kommit från Indien.

Det första århundradet utvecklades invånarna relativt stabilt, hade organiserade samhällen och talade språk som hade anknytning till kambodjanskan som kambodjanerna pratar idag. De kulturella och tekniska färdigheter som denna befolkning hade i första århundradet i vår tideräkning överträffade det primitiva stadium långt. Den mest avancerade gruppen befann sig vid Mekongfloden och de hade hus som var byggda på styltor, de hade odlat ris, fiskat och hade djur. De kambodjanska folket var ett av de första folk som levde i Sydostasien.

Kolonialismens tid 1863 – 1953

När fransmännen 1859 anföll Vietnam, var de även intresserade av en trafikrutt till Kina samt en handelsrutt kring Mekongfloden. Vietnam hade mer eller mindre härskat över Kambodja, även fast det var en kambodjan som var överhuvud. När Kung Nodom var vid makten 1860 – 1904 undertecknade han ett avtal med fransmännen som innebar att de låg under beskydd av fransmännen. Praktiskt sett blev Kambodja då ett protektorat, delvis ett fransk herravälde. Det fortsatte ända fram till 1953.

När Kung Nodom avled 1904, var det fransmännens jobb att utse en ny kung som var duglig och tillmötesgående. Denna rit fortsatte sedan under de följande kungarna.

Händelser under andra världskriget bidrog till Kambodjas självständighet och efter kriget infördes ett formellt självstyre. Det var den dåvarande kungen Sihanouk som genom sitt driv för en självständighet drev igenom Kambodjas självstyre. 1953 reste han till västerlandet och fick genom sin önskan internationella krav och kunde återvända hem som en hjälte.

Röda Khmererna

Under den andra hälften av 1970 talet, styrdes Kambodja av de Röda Khmererna, ett kommunistparti och en gerillarörelse som med extremt brutala metoder sökte efter att skapa ett nytt, kommunistiskt samhälle baserat på jordbruk. Med Pol Pot, som sedan blev premiärminister, och presidenten Khieu Samphan i spetsen, utrymdes städerna och de tvingades att flytta för att arbeta på landsbygden. Akademiker, tjänsteman, läkare, lärare etc. fängslades, och många av dem avrättades också.

Under den 4 års perioden som den så kallade samhällsomvandlingen pågick, minskade Kambodjas befolkning, dåvarande 7 miljoner invånare, med en fjärdedel, på grund av svält, avrättningar och sjukdomar. Den exakta siffran för antalet som dog kommer aldrig kunna fastställas, men de flesta bedömarna som är seriösa gör uppskattningen av att c:a 1,7 miljoner människor dog.

När Vietnam gick in i Kambodja under 1978, drev de ut Pol Pot från Phnom Penh och de andra större städerna. Väpnat motstånd av de Röda Khmererna, med stöd från Kina, pågick ända in på 1990-talet.

I juni 2003 slöts ett avtal mellan FN och den kambodjanska regeringen om den så kallade Khmer Rouge-tribunalen, godkändes av kambodjanska nationalförsamlingen och senaten i oktober 2004. Tribunalen, EU:s domstol,  prövade Röda Khmer-ledare som är anklagade för att mellan 1975 och 1979 gjort sig skyldiga till bland annat folkmord, brott mot mänskligheten, och brott mot krigets lagar.  Deras ledare Pol Pot avled i början av 1998 , och med honom dog då också möjligheten att döma den högsta ansvariga.

På bilden i toppen ser ni Pol Pot till sammans med Rumiänens före detta diktator Nikola Ceaușescu. Bilden är tagen 1978.

One thought on “Historia

  1. Pingback: Ovanlig delikatess | Resa till Kambodja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *